Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Tikkamäentie 16, M/3
80210 Joensuu
+358 133300
Hankinnan nimi
(DPS) Lääkäripalvelujen hankinta - Siun sote sairaalapalvelut, vastaanottopalvelut, kuntoutus, 24/7–palvelualue ja Siun työterveys Oy
Kuvaus
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on perustanut 20.5.2019 dynaamisen hankintajärjestelmän (219474) Lääkäripalvelujen hankinta - Siun sote sairaalapalvelut, vastaanottopalvelut, kuntoutus, 24/7–palvelualue ja Siun työterveys Oy (DPS) koskien lääkäripalveluhankintoja koko Siun soten toiminta-alueen eri toimintayksiköihin. Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville ehdokkaille koko sen keston ajan. Hankinnat tehdään järjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä eli sisäisillä kilpailutuksilla. Vain osallistumishakemuksen tehneillä ja järjestelmään hyväksytyillä ehdokkailla on oikeus tehdä tarjouksia. Dynaaminen hankintajärjestelmä koostuu useasta ryhmästä ja niiden sisäisistä kohteista. Hankinnan taustat vaihtelevat kohteittain, joten tilaajat kuvaavat palvelun tarpeensa dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa. Siun sote ei julkaise avoimesti järjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntöjä, vaan ne julkaistaan ainoastaan rajoitettuna menettelynä niille ehdokkaille, jotka ovat hyväksytty dynaamisen hankintajärjestelmän ehdokkaaksi. Sopimusajat eivät ole sidoksissa hankintajärjestelmän kestoon. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto: 01.05.2019 - 30.04.2029 Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Lisätietoa; https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=463&g=57aed627-1ee9-4158-b386-27fd2b3e8160&tpID=219474 Ilmoituksen tarkempiin tietoihin tutustuminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen ko. palveluun.
Julkaisupäivä
12.2.2021
Tavoiteaika
1.5.2019 - 30.4.2029