Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Tikkamäentie 16 M/3
80210 Joensuu
+358 133300
Hankinnan nimi
(DPS) Lastensuojelun ostopalvelut sis. ryhmät: 1.) ympärivuorokautinen ammatillinen perhehoito; 2.) ympärivuorokautinen laitoshoito; 3.) perhekuntoutus; 4.) tuettu asuminen; ja 5.) kiireelliset sijoitukset
Kuvaus
Siun sote tulee hankkimaan lastensuojelun ostopalveluita 18.12.2020 - 31.12.2024 välisenä aikana seuraavissa ryhmissä: 1.) ympärivuorokautinen ammatillinen perhehoito; 2.) ympärivuorokautinen laitoshoito; 3.) perhekuntoutus; 4.) tuettu asuminen; ja 5.) kiireelliset sijoitukset. Hankinta koskee vain uusia, sopimuskauden aikana asiakkuutensa aloittavia asiakkaita. Hankinta toteutetaan dynaamisena hankintajärjestelmänä (DPS), joka on kaksivaiheinen ja täysin sähköinen hankintamenettely, ja joka koostuu 1.) perustamisvaiheesta; ja 2.) hankintavaiheesta. Vaiheessa 1 kaikki halukkaat osallistujat voivat jättää osallistumishakemuksen, ja kun se on hyväksytty, ehdokas voi osallistua vaiheen 2 sisäisiin kilpailutuksiin. Vaiheessa 2 kilpailutetuista palveluista luodaan palveluntuottajaluettelo niistä ehdokkaista, jotka hyväksytään palveluntuottajiksi ja joiden kanssa tehdään hankintasopimus. Hinnat annetaan vaiheessa 2 eli sisäisissä kilpailutuksissa. Kaikki osallistumispyynnössä mainitut Siun soten lastensuojelun ostopalvelut (ryhmät 1 – 5) tullaan kilpailuttamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen palveluntuottajien kesken. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 60 milj. eur (alv 0 %) ylittää kansallisen kynnysarvon (sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankintalain liitteen E mukainen palvelu CPV-koodi: Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut (85311300-5). Kilpailuttajana toimii Pohjois-Karjalan hankintatoimi, linkki osallistumispyyntöön https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=3&g=bb9bb04c-48f4-4d2d-9261-8535b1e4a19e&tpID=302658
Julkaisupäivä
11.2.2022
Tavoiteaika
18.12.2020 - 31.12.2024