Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Tikkamäentie 16 M/3
80210 Joensuu
+358 133300
Hankinnan nimi
(DPS) Henkilökuljetukset, Siun sote
Kuvaus
Siun sote tulee hankkimaan asiakkaiden kuljetuspalveluja 1.7.2019 alkavalle sopimuskaudelle. Hankinnassa on mukana mm. sähköisesti välitettävät VPL:n mukaiset, SHL:n mukaiset ja kiireettömät potilaskuljetukset sekä erikseen kilpailutettavat reittikuljetukset. Hankinta on toteutettu dynaamisen kaltaisena kaksi vaiheisena hankintajärjestelynä ja sen kestoksi on ennalta määritelty neljä (4) vuotta. Hankintaan on luotu Siun sotelle oma malli, jossa on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin sekä palveluntuottajien liikkumavara. Hankintamallin lyhyt kuvaus: Hankinnassa on tarkoitus käydä ensin osallistumisvaihe ja sen jälkeen hankintavaihe. Hankintaan on mahdollista osallistua koko sen keston ajan ja osallistumispyynnöt tullaan käsittelemään 10 päivän kuluessa. Ainoastaan hankintajärjestelmään mukaan hyväksytyille palveluntuottajille lähetetään reittikuljetusten tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnöt lähetetään sähköpostiin, niitä ei ole saatavilla mistään muualta. EU-hankinta, kokonaisarvon on ennakoitu olevan noin 20 000 000 euroa koko sopimuskauden ajalta. Kilpailuttajana toimii Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Asiakirjat hankintajärjestelystä löytyvät koko sen avoinna olon ajan tarjouspalvelun kautta Tarjouspalvelu.fi/Pohjois-Karjalan hankintatoimi.
Julkaisupäivä
2.3.2023
Tavoiteaika
1.3.2019 - 30.6.2027