Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
kirjaus@laukaa.fi
Hankinnan nimi
Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollot ja pienkorjaukset 1.1.2023-31.12.2024, optiovuosi 2025
Kuvaus
Laukaan kunnan teknisten palveluiden tilapalvelun toimittajan hankinta kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuoltoihin ja pienkorjauksiin. Sopimus siältää kylmälaitteiden lakisääteisiä määräaikaistarkastuksia ja /tai pieniä kiireellisiä kylmälaitetöitä. Kylmälaitekanta muodostuu erilaisista eritehoisista kiinteistö- ja elintarvikepuolen kylmälaitteista. Huollot suoritetaan ajallaan ja niistä laaditaan asianmukaiset raportit ja pöytäkirjat. Tarkastuksissa havaitut tekniset puutteet korjataan ja tehdyistä huolloista ja korjauksista tehdään merkinnät Laukaan kunnan käytössä olevaan BEM -palveluun. Työnjohdolta ja asentajilta vaaditaan työhön soveltuvaa koulutusta, työkokemusta, tulityöluvat sekä työturvallisuuskoulutus. Tarjoushinnat pyydetään €/h sekä pyydetään varaosien ja kylmäaineiden alennusprosenttia. Tarjoushinnat sisältävät kaikki työstä aiheutuvat kustannukset sosiaalikuluineen sekä muut erilliskustannukset kuten esim. päivärahat ja matkakustannukset.
Julkaisupäivä
13.5.2022
Tavoiteaika
2.9.2022 - 30.11.2022