Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
kirjaus@laukaa.fi
Hankinnan nimi
Pää ja arkkitehtisuunnittelupalvelut 1.1.2023-31.12.2025, optiovuosi 2026
Kuvaus
Laukaan kunnan teknisten palveluiden tilapalvelun pää- ja arkkitehtisuunnittelupalveluiden hankinnat. Toimeksiantoihin kuuluvat Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS18 (RT 103254) sekä Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK18 (RT 103253) mukaisia kohdekohtaisesti erikseen sovittavia tehtäviä. Tyypillisimpiä tehtäviä ovat: Tarveselvityksien avustaminen. Hankesuunnittelutyöryhmän jäsen. Rakennuslupa-asioiden valmistelua. Pääsuunnittelijan tehtäviä. Kaavoitukseen liittyviä toimeksiantoja. Huoneselostuksien laatimista kunnossapito- ja korjauskohteissa. Puitejärjestelyyn valitaan 3 sopimuskumppania. Tarjoushinnat pyydetään €/h vastuulliselle suunnittelijalle, pääsuunnittelijalle, nimetylle suunnittelijalle, suunnitteluavustajalle ja näiden varahenkilöille. Tarjoushintojen lisäksi sopimuskumppanin valintaan vaikuttavat tarjoavan yrityksen ja suunnittelijoiden ominaisuudet.
Julkaisupäivä
10.6.2022
Tavoiteaika
3.10.2022 - 31.10.2022