Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
kirjaus@laukaa.fi
Hankinnan nimi
Rakennuttajakonsultti ja TATE- ja työmaavalvontapalvelut 1.1.2023-31.12.2025, optiovuosi 2026
Kuvaus
Laukaan kunnan teknisten palveluiden tilapalvelun rakennuttajakonsultin ja TATE- ja työmaavalvojapalvelun hankinnat. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä ja sopimuskumppaneiksi valitaan 3 alan toimijaa. Tehtäviin kuuluvat rakennuttamisen tehtäväluettelon HJR (RT 10-11107), talonrakennuksen työmaavalvonnan tehtäväluettelon (RT 16-11121) ja TATE-valvonnan tehtäväluettelon (RT 16-11123) kohdekohtaisesti erikseen sovittavat tehtävät. Toimeksiantoon kuuluvia tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm.: Hankesuunnitteluvaiheen ja hankesuunnitelman koordinointia, selvitystä. Tavoitehinta- ja rakennusosa-arviolaskelmia. Hankkeiden esivalmistelutehtäviä. Työturvallisuuskoordinointia ja kunnossapitohankkeiden työmaavalvontaa (TerveTalo ja P1 puhtaustaso). Kustannusseurantaa ja -ohjausta. Takuuajan seurantaa. Sisäilmahankkeita. Hankinnassa vaaditaan tarjoavalta yritykseltä kokemusta vastaavista kohteista sekä laadunvarmistusjärjestelmää. Johtavalta rakennuttajakonsultilta, työmaa- ja TATE valvojalta ja heidän varahenkilöiltä vaaditaan tehtäviin soveltuvaa koulutusta, työkokemusta ja pätevyyttä. Tuntiveloitushinnat pyydetään €/h. Tuntiveloitushinnat sisältävät kaikki tehtävän suorittamisen edellyttämät työt sosiaalikuluineen sekä muut kulut kuten päivärahat, matka-, kopio- ja puhelinkulut.
Julkaisupäivä
20.6.2022
Tavoiteaika
13.6.2022 - 8.11.2022