Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Ajoratamerkinnät 13.5.2023-30.4.2025, optiovuosi 1.5.2025-30.4.2026
Kuvaus
Lisätietoja: Kirsi Kalliokoski, puh. 040 6530 524, [email protected], Jan viilos, puh. 040 5835 320, [email protected] ---- Laukaan kunnan teknisten palveluiden yhdyskuntateknisten palveluiden ajoratamerkinnät. Urakka-alueina ovat Laukaan kirkonkylän, Vihtavuoren, Leppäveden ja Lievestuoreen alueiden päällystetyt kaavatiet ja kunnan kiinteistöjen päällystetyt piha-alueet. Valkoiset keski- ja reunaviivamaalaukset tulee suorittaa ajoratamaalaukseen soveltuvalla maalilla ja massalla tehtävät merkinnät suojateille, hidastetöyssyihin, 30 ja 40 km/h nopeusrajoitus- merkintöihin ja pysäköintiruutuihin. Merkinnät suoritetaan kahdessa erässä tilaajan laatimien karttojen mukaisesti. Pääsuoritusajankohta on kesä-elokuu. Tarjoushinnat pyydetään yksikköhintaisina.
Julkaisupäivä
10.11.2022
Tavoiteaika
1.12.2022 - 31.3.2023