Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Sähkösuunnittelupalvelut 1.1.2024-31.12.2025, optiovuosi 2026
Kuvaus
Lisätietoja: Pekka Mikkonen, puh. 050 5980 871, [email protected] ---- Toimeksiantoon kuuluu Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 (RT 11290) mukaisia kohdekohtaisesti erikseen sovittavia tehtäviä. Toimeksiantajana toimii Laukaan kunnan teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan tilapalvelun henkilökunta. Toimeksiantoon kuuluvia tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm.: * hankesuunnittelutyöryhmän jäsenenä toimiminen sähkötekniikan asiantuntijana * muutos- ja korjaussuunnittelu Toimeksiannon valmistuttua puitesopimussuunnittelija laatii tarvittaessa loppuraportin. Suuremmissa hankkeissa käytetään SokoPro-projektipankkia (Grano Oy) Tarjoushinnat pyydetään vastuulliselle suunnittelijalle, nimetylle suunnittelijalle ja suunnitteluavustajalle. Lisäksi tarjouspyynnössä voidaan esittää tarjoajaalle soveltuvuusvaatimuksia sekä ammatillista osaamista, pätevyyttä ja työkokemusta vastaavista alan tehtävistä.. Kaikessa hankintaan ja suunnitteluun liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Edellytämme valittavilta toimijoilta kustannustehokasta, rehellistä, läpinäkyvää toimintaa, vankkaa ajan tasalla olevaa ammattitaitoa, aktiivista, asiantuntevaa ja jämäkkää otetta, kustannustietoutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon.
Julkaisupäivä
10.11.2022
Tavoiteaika
1.9.2023 - 1.11.2023