Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
LVIA-suunnittelupalvelun hankinnat 1.1.2024-31.12.2025, optiovuosi 2026
Kuvaus
Lisätietoja: Heli Virransalmi, puh. 050 4057 823, [email protected] ---- Toimeksiantoon kuuluu Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 (RT 11290) mukaisia kohdekohtaisesti erikseen sovittavia tehtäviä. Toimeksiantajana toimii Laukaan kunnan teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan tilapalvelun henkilökunta. Toimeksiantoon kuuluvia tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm.: * hankesuunnittelutyöryhmän jäsenenä toimiminen LVIA-tekniikan asiantuntijana * muutos- ja korjaussuunnittelu Toimeksiannon valmistuttua puitesopimussuunnittelija laatii tarvittaessa loppuraportin. Kaikessa hankintaan ja suunnitteluun liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Suuremmissa hankkeissa käytetään SokoPro-projektipankkia (Grano Oy) Edellytämme valittavilta toimijoilta kustannustehokasta, rehellistä, läpinäkyvää toimintaa, vankkaa ajan tasalla olevaa ammattitaitoa, aktiivista, asiantuntevaa ja jämäkkää otetta, kustannustietoutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Hankintasopimus laaditaan annettujen tarjoushintojen perusteella. Tarjoushinnat pyydetään vastuulliselle suunnittelijalle, nimetylle suunnittelijalle ja suunnitteluavustajalle. Tarjouspyynnössä voidaan esittää tarjoajalle soveltuvuusvaatimuksia ja ammatillisia pätevyyksiä/työkokemusta vastaavista alan tehtävistä.
Julkaisupäivä
10.11.2022
Tavoiteaika
1.9.2023 - 1.11.2023