Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
+358 1643211
Otsikko
Tornion yleiskaava 2033, konsulttipalveluiden hankinta
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa syksyllä 2022 Tornion yleiskaava 2033 -suunnittelun. Tornion kaupungin kaavoituksen ja mittauksen tavoitteena yleiskaavan tarkastelutyölle on päivittää Tornion yleiskaava vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita seuraavan kymmenen vuoden kehitysjaksolle, tuloksena Tornion yleiskaava 2033. Hankinnan arvioidaan ylittävän hankintalain (1397/2016) mukaisen kansallisen kynnysarvon. Suunniteltu sopimuksen kesto on 2-3 vuotta.
Julkaisupäivä
21.10.2022