Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
+358 1643211
Otsikko
Katujen ja teiden talvikunnossapito
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa vuoden 2023 aikana katujen ja teiden talvikunnossapidon seuraavien alueurakoiden osalta: Keskeinen kaupunkialue, Arpelan ja Karungin alue sekä Muu haja-asutusalue. Hankinnan arvioidaan ylittävän hankintalain (1397/2016) 26 §:n mukaisen EU-kynnysarvon. Suunniteltu sopimuksen kesto on noin kaksi vuotta.
Julkaisupäivä
20.1.2023