Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
+358 1643211
Otsikko
Mäkikalliontien perusparannus
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa vuoden 2023 aikana Mäkikalliontien perusparannusurakan. Hankinnan arvioidaan ylittävän hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon.
Julkaisupäivä
13.3.2023