Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
+358 1643211
Otsikko
Kuljetus- ja työkonepalvelut
Kuvaus
Tornion kaupunki käynnistää vuoden 2024 aikana kuljetus- ja työkonepalveluja koskevan kilpailutuksen. Sopimuskaudeksi on suunniteltu 2+1 vuotta. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän hankintalain (1397/2016) mukaisen kansallisen kynnysarvon.
Julkaisupäivä
6.10.2023