Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
+358 1643211
Otsikko
Viidankatu välillä Kemintie-Putaankatu
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa vuoden 2024 aikana Viidankadun perusparannusurakan välillä Kemintie-Putaankatu. Hankinnan arvioidaan alittavan hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon.
Julkaisupäivä
13.3.2023