Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
+358 1643211
Otsikko
Mainostoimistopalvelut
Kuvaus
Tornion kaupunki käynnistää talvella 2024 mainostoimistopalveluja koskevan kilpailutuksen. Hankinnan arvon arvioidaan alittavan hankintalain (1397/2016) mukaisen kansallisen kynnysarvon.
Julkaisupäivä
15.12.2023