Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
31082018
Hankinnan nimi
Hautaustoimisto- ja vainajien siirtokuljetuspalvelut
Päätöspäivämäärä
15.10.2018
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

hautauspalvelu calla oy - Hautaustoimisto- ja vainajien siirtokuljetuspalvelut - Siirtokuljetukset

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinta käsittää sosiaali- ja terveystoimen toimeentulotukiasiakkaiden hautauspalvelut sekä vainajien siirtokuljetukset, joita ostetaan tarpeen mukaan. 1. Hautauspalvelut Hautaukset ovat tuhkaus- tai arkkuhautauksia. Palvelu alkaa vainajan luovutuksesta kotoa, sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköstä, oikeuslääketieteen laitoksesta tai vastaavasta ja päättyy hautaan. Hautaustoimistolta edellytämme kattavaa palvelua; hautaustoimisto hoitaa vainajan kuljetukseen ja hautaukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja sopii seurakunnan kanssa haudan avaamisesta ja sulkemisesta. Hautaustoimisto pukee ja laittaa vainajan arkkuun. Arkun tulee olla standardimitat täyttävä puuainesarkku. Arkun sisustukseen tulee kuulua tavanmukainen varustus; pohjan pehmusteet, sisäverhoilu, tyyny, peitto, kasvoliina sekä paita ja sukat. Tuhkaushautauksessa uurnan on oltava maatuvaa materiaalia esim. puu-uurna, joka lasketaan maahan tuhkineen. Kukkalaitteena käytetään ajankohtana saatavia, tuoreita kukkia. Hautaustoimiston tulee opastaa omaisia järjestelyissä. Palvelun tulee olla vainajaa ja omaisten surua kunnioittavaa. Käytöksen tulee olla asiallista ja hautaustilaisuudessa asuna tulee olla tumma puku. Kuljetuskalustona hautaustilaisuudessa on hautausautoksi rekisteröity, musta tai tummasävyinen hautausauto. Hautausautojen tiedot tulee ilmoittaa liitteellä 1 Kalusto. Asiakaspalvelua tulee olla saatavilla vähintään maanantaista perjantaihin klo 9-16.00. Kaupungin palveluntuottajalle maksamaan korvaukseen sisältyvät seurakunnalle edelleen maksettavat hautapaikka ja muistomerkistä aiheutuvat kustannukset edullisimman vaihtoehdon mukaisesti. Kaupungin maksamiin kustannuksiin eivät kuulu kappelin tai muistotilaisuuden tilavuokra, tarjoilut eikä kuolinilmoitus lehdessä. 2. Vainajien siirtokuljetukset Vainajien siirtokuljetuksia tapahtuu pääsääntöisesti Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköistä. Porvoon ulkopuolisia siirtokuljetuksia on muutamia vuosittain esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Kuljetukset muista toimintayksiköistä, esim. hoivakodeista kuuluvat tämän palvelun piiriin vain niiden porvoolaisten asukkaiden osalta, joiden hautauspalveluista kaupunki on tehnyt maksusitoumuksen. Kuljetukset oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen hoitaa poliisiviranomainen. Kuljetusautossa tulee olla siirtokuljetusarkku tai paarit ja tarvittava muu asianmukainen välineistö. Siirtokuljetuskalustona tulee olla harmaa tai tummasävyinen hautausauto. Hautausautojen tiedot tulee ilmoittaa liitteellä 1. Kuljetushenkilökunnalla tulee olla yrityksen nimikortti esillä. Pukeutumisen ja käytöksen tulee olla asiallista ja vainajaa kunnioittavaa kaikissa palvelun vaiheissa. Hautaustoimistolla tulee olla vainajien siirtokuljetuksia varten ympäri vuorokauden toimiva päivystyspuhelinnumero.