Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
245510
Hankinnan nimi
Valmennuspalvelut Kasvuvalmennus-projektiin, Tuote- ja palvelukehityksen elinkaaren eri vaiheet osa-alue, Business Joensuu Oy
Päätöspäivämäärä
2.9.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Apila Group Oy Ab - Tuotekehitys ja tuoteportfolio (alv 0 %) Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy - IPR (immateriaalioikeuksien hallinta ja hyödyntäminen kasvussa (alv 0 %) - Sopimukset osana yrityksen kasvustrategiaa (alv 0 %) Tamora Oy - IPR (immateriaalioikeuksien hallinta ja hyödyntäminen kasvussa (alv 0 %) - Sopimukset osana yrityksen kasvustrategiaa (alv 0 %) - Tuotekehitys ja tuoteportfolio (alv 0 %) - Kasvu palvelumuotoilun keinoin (alv 0 %) - Kasvua prosesseja kehittämällä (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti valmennuspalveluiden hankinnan Business Joensuu Oy:n Kasvuvalmennus-projektiin tuote- ja palvelukehityksen elinkaaren eri vaiheet osa-alueelle sopimuskaudelle 01.09.2019 - 31.12.2021. Tarjouspyyntö koskee laaja-alaisesti asiantuntijapalveluita liittyen yritysten kasvu- ja kehittämispalveluihin. Valmennukset yrityksille toteutetaan ryhmävalmennuksina ja -tilaisuuksina Joensuussa, pois lukien sähköisten kanavien kautta tapahtuvat valmennukset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan per kohderyhmä puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee valmennustoimeksiantoon kunkin kohderyhmän valituista kolmesta (3) toimittajasta sen, kuka on saanut puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä ja jonka kokemus ja asiantuntijuus soveltuu parhaiten kyseiseen valmennukseen. Soveltuvuus kuhunkin toimeksiantoon soveltuvimmaksi palveluntuottajaksi perustuu tarjouspyynnössä pyydettyyn ilmoitukseen palveluntoimittajan valmennuskokemuksen määrästä eri toimialoilla sekä palveluntuottajan ilmoittamiin valmennusmenetelmiin.