Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
283196
Hankinnan nimi
Business Joensuu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen pienremontit ja muutostyöt
Päätöspäivämäärä
25.3.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy (4.) Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy (3.) Jokiväri Oy (2.) Rakennusliike Joen Talo Oy (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Business Joensuu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen pienremontien ja muutostöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2020 - 31.05.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.6.2022 - 31.5.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman eli viiden (5) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut jne.