Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
293854
Hankinnan nimi
Pienhankkeiden LVIA-suunnittelu, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
28.5.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

GHS Group Oy Granlund Joensuu Oy Insinööritoimisto Kurkinen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pienhankkeiden LVIA-suunnittelun hankinnan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle sopimuskaudelle 1.6.2020 - 31.5.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.06.2022 - 31.05.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin ja mikä on tarjoajan tuntiveloitushinta.