Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
295527
Hankinnan nimi
Rakennusteknisten töiden kustannussuunnittelu, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
3.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Granlund Joensuu Oy Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti rakennusteknisten töiden kustannussuunnittelun hankinnan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle sopimuskaudelle 1.7.2020 - 30.6.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.07.2022 - 30.06.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Konsultointityö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten tehtävän aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän ja tilaajan aikatauluun sekä tarjoajan tuntiveloitushinta.