Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
290914
Hankinnan nimi
Markkinointiviestinnän palvelut Itä-Suomen jäteyhtiöiden neuvontayhteistyölle
Päätöspäivämäärä
9.6.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Avidly Oyj

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Itä-Suomen jäteyhtiöiden neuvontayhteistyön yhteisten markkinointiviestinnän palveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.7.2020 – 30.6.2022 + optiomahdollisuus tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023 sekä 1.7.2023 - 30.6.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa.