Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
317348
Hankinnan nimi
Rakennusten purku-urakka
Päätöspäivämäärä
10.11.2020
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Valitut toimittajat

Ykkösrakenne Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Loviisan kaupunki on tehnyt päätöksen purkaa rakennukset neljältä kiinteistöltä syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Purettavat kiinteistöt kuuluvat osaksi asuntomessuja varten tehtäviä järjestelyjä. Rakennuksiin on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus syyskuun 2020 lopulla. Rakennuksien purku tulee tehdä asbesti- ja haitta-ainekartoituksesta laaditun raportin mukaisesti. Haitta-aineiden poistossa on noudatettava raportissa annettuja työtapasuosituksia ja sekä muita ohjeistuksia, joita purkuun ja käsittelyyn liittyen on laadittu. Tarjouksen tulee sisältää: -rakennusten purkaminen perustusten alapintaan - haitta-aineiden purkutyöt ja käsittelykulut, - mahdollisten salaojalinjojen purku perustusten ympäriltä -käyttövesijohdon, jätevesiviemärin ja sadevesiviemärin tulppaus perustuksen vieressä Tarjous annetaan kokonaishintana, kohteet on kuitenkin esitettävä eriteltyinä kiinteistökohtaisesti. Tilaajan velvoitteita ovat: - Urakkaan kuulumattomien jätteiden käsittely ja poisvienti - Työssä tarvittavan sähkön ja veden toimittamien urakoitsijan käyttöön veloituksetta. - LVIS-irtikytkentä, tyhjennys ja tulppaus - Purkulupien hakeminen Kuvaus purettavista kohteista: Saaristotie 2: liiketilana ollut n. 2000 m2 , puurakenteinen rakennus, jossa betonisokkeli. Rakennuksessa on huopakatto. Eristykseen on käytetty mineraalivillaa. Saaristotie 63 : asuin- ja saunarakennus sekä varasto. Kokonaisalaltaan n. 110 m2. Rakennukset ovat puurunkoisia ja kattomateriaali huopaa. Eristeenä on käytetty pääosin sahanpurua ja pellavaa. Nordenskiöldintie 2 : n. 499 m2 puurunkoinen rakennus toimistotilakäytössä. Julkisivu on tiiliverhoiltu ja betonisokkeli. Katto on pääosin huopakatetta, jossa lisäksi osa peltikatetta. Eristeenä mineraalivilla. Lapinjärventie n. 1058 (434-416-2-29): kiinteistöllä on sekä asuin- että talousrakennus. Asuinrakennuksen kerrosala on 38 m2. Rakennus on hirsirakenteinen. Puuaines on osittain lahonnut lattiassa ja kattorakenteissa. Perustuksessa on käytetty luonnonkiveä. Eristeenä luonnonmateriaaleja kuten purua ja mahdollisesti sammalta. Talousrakennus puurakenteinen, jonka julkisivuverhouksena tiili. Kokonaisala 40 m2. Kattorakenne on romahtanut, materiaalina mahdollisesti huopakate. Luonnonkivi- tai betoniperustus. Tilaajalla ei ole kohteiden purkumateriaalista erillisiä tarkkoja määräluetteloja. Tilaajalla ei ole kaikista kohteista pohjapiirustuksia ja ne eivät välttämättä vastaa kaikilta osin rakennusten nykyistä tilaa. Purkukaivannot tasataan ja luiskataan siistiksi olemassa olevilla massoilla, kaivantoja varten ei ajeta uutta materiaalia. Purkutyö tulee aloittaa Saaristotie 2 ja Nordenskiöldintie 2 kohteista. Purkutyö tulee kokonaisuudessaan saattaa valmiiksi helmikuuhun 2021 mennessä. Purkutyön aikana tulee huomioida, että Saaristotie 2:n pihalla säilyy paikoitusalue n. 6-8 autolle Määrlahden päiväkotia varten. Lisäksi samassa pihapiirissä toimivat jätepiste ja polttoaineen kylmäasema. Purkutyöllä ei saa olla vaikutusta näiden toimintaan. Purku-urakoitsijan tulee hyväksyttää alueesta laadittu aluesuunnitelma ennen työhön ryhtymistä. Niissä purkukohteissa joiden läheisyydessä on asuinrakennuksia, päiväkoti jne. on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen. Ennen sopimuksen allekirjoittamista purku-urakoitsija hyväksyttää tilaajalla purkutyösuunnitelman. Purku-urakoitsijan on nimettävä purkutöitä suorittavat henkilöt tarjoukseen. Kaikki nimetyt purkutyöntekijät tulee olla rekisteröitynä Aluehallintoviraston asbestipurkuluparekisteriin. Nimettyjä henkilöitä ei saa vaihtaa. Purkutöitä suorittavan yrityksen tulee olla asbestipurkutyörekisterissä. Tarjoajalla tukee olla tilaajavastuulain mukaiset todistukset, verovelkaa ilman maksuunnitelmaa ei hyväksytä. Tarjoajan tulee lisäksi kuulua tilaajagroupin luotettava kumppani-palveluun.