Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
364271
Hankinnan nimi
Siivouspalvelujen puitejärjestely ylläpito-, perus-, remontti- ja erikoissiivouksesta Joensuussa ja Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy toiminta-alueella
Päätöspäivämäärä
13.1.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy - 1. Ylläpitosiivous tuntityönä - 4. Remontti- ja erikoissiivous - 2. Erilliset perussiivoustyöt tilaustyönä (alv 0 %) - 3. Hankalien yläpölyjen ja pintojen puhdistus tilaustyönä (alv 0 %) Itä-Suomen Siivouspalvelu Oy - 1. Ylläpitosiivous tuntityönä - 4. Remontti- ja erikoissiivous - 2. Erilliset perussiivoustyöt tilaustyönä (alv 0 %) - 3. Hankalien yläpölyjen ja pintojen puhdistus tilaustyönä (alv 0 %) Joen Pesutekniikka Oy - 4. Remontti- ja erikoissiivous - 2. Erilliset perussiivoustyöt tilaustyönä (alv 0 %) - 3. Hankalien yläpölyjen ja pintojen puhdistus tilaustyönä (alv 0 %) LT Siivous Oy - 1. Ylläpitosiivous tuntityönä - 4. Remontti- ja erikoissiivous - 2. Erilliset perussiivoustyöt tilaustyönä (alv 0 %) - 3. Hankalien yläpölyjen ja pintojen puhdistus tilaustyönä (alv 0 %) RTK-Palvelu Oy - 1. Ylläpitosiivous tuntityönä - 2. Erilliset perussiivoustyöt tilaustyönä (alv 0 %) - 3. Hankalien yläpölyjen ja pintojen puhdistus tilaustyönä (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ylläpito-, perus-, remontti- ja erikoissiivouksien hankinnan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024 sekä 1.1.2025 - 31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimus koskee tuntityötilauksia Joensuun kaupungin alueella sekä Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n toiminta-alueella. Polkan mahdollisia siivoussopimuskohteita voidaan minikilpailuttaa osa-alueeseen 1 valittujen toimittajien kesken. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja toimii sopimuskaudella seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan suoraan osa-alueen pistejärjestyksessä ensimmäiseltä vapaalta sopimustoimittajalta eniten pisteitä saaneesta toimittajasta alkaen.