Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
370465
Hankinnan nimi
Putkityöt, ilmanvaihtotyöt, kylmälaitehuollot ja sprinklerityöt / Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
11.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy - POS 3: Kylmälaitehuollot (alv 0 %) Itä-Kylmä Oy - POS 3: Kylmälaitehuollot (alv 0 %) Karelian Talotekniikka Oy - POS 1: Putkityöt (alv 0 %) - POS 2: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) Kuurnan LVIS palvelut Oy - POS 1: Putkityöt (alv 0 %) - POS 2: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) - POS 3: Kylmälaitehuollot (alv 0 %) Suomen LVIS-Huolto Oy - POS 1: Putkityöt (alv 0 %) - POS 2: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen putkitöiden, ilmanvaihtotöiden, kylmälaitehuoltojen ja sprinkleritöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2022 - 30.04.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.5.2024 - 30.4.2025 ja 1.5.2025 - 30.4.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, kilometrikorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus ja aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Hankinta on jaettu neljään positioon. Positioita ovat: POS 1: Putkityöt POS 2: Ilmanvaihtotyöt POS 3: Kylmälaitehuollot POS 4: Sprinklerityöt