Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
386284
Hankinnan nimi
Sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalvelut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
19.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Brado Oy Insinööritoimisto 2K Oy Raksystems Insinööritoimisto Oy Ramboll Finland Oy Sirate Group Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten konsultointipalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2022 - 31.3.2023 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2023 - 31.3.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Konsultointityö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten tehtävän aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän ja tilaajan aikatauluun sekä millainen on tarjoajan tuntiveloitushinta. Sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten vuositarjoukset koskevat julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot alittavia tehtäviä. Puitesopimuksella valittavan konsultin toimeksiannon kokonaispalkkio on yleensä enimmillään 15.000 € (alv. 0%). Erityisillä perusteilla voidaan puitesopimuksia käyttää suurempiin toimeksiantoihin, ei kuitenkaan kansalliset kynnysarvot ylittäviin.