Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
370252
Hankinnan nimi
Sähkötyöt ja paloilmoitintyöt / Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
21.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Eltamix oy Turvatalo - POS 2: Paloilmoitintyöt (alv 0 %) ISS Palvelut Oy - POS 1: Sähkötyöt (alv 0 %) Joensuun Sähköinsto Oy - POS 1: Sähkötyöt (alv 0 %) - POS 2: Paloilmoitintyöt (alv 0 %) KARELIAN SÄHKÖ OY - POS 1: Sähkötyöt (alv 0 %) Turvakolmio Group Oy - POS 2: Paloilmoitintyöt (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen sähkötöiden ja paloilmoitintöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2022 - 30.04.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2024 - 30.04.2025 sekä 01.05.2025 - 30.04.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely/kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, kilometrikorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus ja aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Hankinta on jaettu kahteen positioon. Positioita ovat: Pos 1: Sähkötekniset työt Pos 2: Paloilmoitintyöt