Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
387326
Hankinnan nimi
Kiinteistönvälitys ja hinnan arviointi (Joensuu)
Päätöspäivämäärä
21.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kotipysäkki Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönvälityksen ja hinnan arviointipalvelun hankinnan Joensuun kaupungille (sis. Tilakeskus), Joensuun Kodit Oy:lle ja Opiskelija-asunnot Joensuun Ellille sopimuskaudelle 01.05.2022 - 30.04.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2025 - 30.04.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.