Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
392434
Hankinnan nimi
Liperin kirkonkylän keskustavision laadinta sekä Keskustien katusuunnitelmat
Päätöspäivämäärä
28.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maveplan Oy - Keskustien katusuunnitelmat Muuan Oy - Kirkonkylän keskustavision laadinta

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kirkonkylän keskustavision laadinnan sekä Keskustien katusuunnitelmien hankinnan. Hankinta on jaettu kahteen osaan ja tarjoukset voivat kohdistua toiseen tai molempiin osiin. Hankinnan osa 1 (Keskustavision laadinta) toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana. Tilaaja on varannut toimeksiantoon 40 000 € (alv 0%) ja palkkio maksetaan kokonaispalkkiona KSE 2013 kohdan 5.2.1 mukaisesti. Mahdolliset matka- ja päivärahakulut tulee sisällyttää toimeksiannon kokonaishintaan. Hankinnan osa 2 (Keskustien katusuunnitelmat) toteutetaan kokonaispalkkiolla KSE 2013 kohdan 5.2.1 mukaisesti. Mahdolliset matka- ja päivärahakulut tulee sisällyttää toimeksiannon kokonaishintaan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta. Valituksi voi siten tulla erilliset toimittajat kumpaankin osa-alueeseen.