Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
391362
Hankinnan nimi
Pienet maanrakennusurakat, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
5.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joensuun Ympäristötuotanto Oy Kummun maanrakennus Oy Maanrakennus Päivinen Oy SKS Infra Oy Viherrakenne J Turunen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin pienien maanrakennusurakoiden hankinnan sopimuskaudelle 16.05.2022 - 30.04.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.5.2024 - 30.4.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Rakennuskohteet sijaitsevat Joensuun kantakaupungin ja liitoskuntien alueella. Työt hankkeilla voivat olla mm. maanrakennus-, vesirakennus, kadunrakennus-, vesihuolto-, viherrakennus- tai siltojen korjaustöitä. Lisäksi puitesopimuksen töihin voidaan liittää erilaisia korjaus-, kunnossapito- tai huoltotöitä. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon parhaiten soveltuvimman palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: - Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon tuntiveloitushinnat (henkilöt/kalusto), vastaavanlaisten hankkeiden tuntemus (ilmoitetut referenssit), aikataulu, urakoitsijan resurssit (henkilöstö/kalusto). Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Sopimuskaudella tilauksia tehdessä kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiin käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja. Tai - Tilaaja voi myös järjestää puitejärjestelyn sisäisiä kevennettyjä kilpailutuksia (ns. minikilpailutus) hankekohtaisesti parhaiten soveltuvimpien sopimustoimittajien kesken. Tällöin tarjous pyydetään 2 - 5 hankkeeseen soveltuvalta toimittajalta. Soveltuvuuden arviointiin käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja. Esimerkiksi pieneen sillanrakennusurakkaan kysytään tarjoukset toimittajilta, joilla on aiempaa kokemusta vastaavan toimeksiannon suorittamisesta. Tilaaja valitsee parhaan tarjouksen noudattaen kevennytyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä esitettyä tarjouksen valinta- ja vertailuperusteita.