Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
386749
Hankinnan nimi
Markkinointiviestinnän palvelut Joensuun seutu 2022 - 2024
Päätöspäivämäärä
30.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

BrainyDay Visual Oy - 3. Pienemmät videotuotannot (alv 0%) - 4. Suuremmat videotuotantopalvelut doop dmp Oy - 2. Digitaalinen markkinointi (alv 0%) Hurry Oy - 1. Viestintä- ja markkinointipalveluiden/-tuotteiden sekä graafisten materiaalien suunnittelu ja toteutus (alv 0%) - 2. Digitaalinen markkinointi (alv 0%) Kaski Creative Agency Oy - 1. Viestintä- ja markkinointipalveluiden/-tuotteiden sekä graafisten materiaalien suunnittelu ja toteutus (alv 0%) - 4. Suuremmat videotuotantopalvelut Mainostoimisto Fabrik Oy - 1. Viestintä- ja markkinointipalveluiden/-tuotteiden sekä graafisten materiaalien suunnittelu ja toteutus (alv 0%) - 3. Pienemmät videotuotannot (alv 0%) - 2. Digitaalinen markkinointi (alv 0%) - 4. Suuremmat videotuotantopalvelut Osuuskunta Korpipaja - 5. Striimaukset ja webinaarien toteutukset (alv 0%) Rookie Communications Oy - 1. Viestintä- ja markkinointipalveluiden/-tuotteiden sekä graafisten materiaalien suunnittelu ja toteutus (alv 0%) - 3. Pienemmät videotuotannot (alv 0%) Suunnittelutoimisto Vaganza - 4. Suuremmat videotuotantopalvelut Tmi Janne Käyhkö - 3. Pienemmät videotuotannot (alv 0%) - 4. Suuremmat videotuotantopalvelut Torni-Filmi Oy - 5. Striimaukset ja webinaarien toteutukset (alv 0%) Tovari Oy - 1. Viestintä- ja markkinointipalveluiden/-tuotteiden sekä graafisten materiaalien suunnittelu ja toteutus (alv 0%) - 3. Pienemmät videotuotannot (alv 0%) - 2. Digitaalinen markkinointi (alv 0%) - 5. Striimaukset ja webinaarien toteutukset (alv 0%) Valve Media - 5. Striimaukset ja webinaarien toteutukset (alv 0%) Viestintätoimisto Manifesto Oy - 1. Viestintä- ja markkinointipalveluiden/-tuotteiden sekä graafisten materiaalien suunnittelu ja toteutus (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti markkinoinnin ja viestinnän palveluiden hankinnan mukana oleville yhteistyötahoille sopimuskaudelle 1.11.2022 - 31.10.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.11.2024 - 31.10.2025 sekä 1.11.2025 - 31.10.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman palveluntuottajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Hankinnassa on mahdollista tarjota yhteen tai useampaan osa-alueeseen (hankinnan kohteen kriteereissä). Kuhunkin ryhmään valitaan useampia palveluntuottajia: - Osa-alueeseen 1 Viestintä- ja markkinointipalveluiden/tuotteiden ja graafisten materiaalien suunnittelu ja toteutus valitaan kuusi (6) palveluntuottajaa - Osa-alueeseen 2 Digitaalinen markkinointi valitaan neljä (4) palveluntuottajaa - Osa-alueeseen 3 Pienemmät videotuotannot valitaan viisi (5) palveluntuottajaa - Osa-alueeseen 4 Isommat videotuotantopalvelut valitaan viisi (5) palveluntuottajaa - Osa-alueeseen 5 Striimaukset ja webinaarien toteutukset valitaan neljä (4) palveluntuottajaa Puitesopimuksen sisäisissä ostoissa ei ole ns. etusijajärjestystä. Tilaaja tilaa kunkin osa-alueen sopimustoimittajilta seuraavilla tiedoilla: - millainen kokemus palveluntuottajalla ja/tai sen henkilöstöllä on vastaavista toimeksiannoista (työnäytteet ja/tai referenssit) - miten tehtävän aikataulu soveltuu palveluntuottajan ja tilaajan aikatauluun (toimitusaika) sekä - mikä on tarjoajan tuntiveloitushinta tai täsmentyneen toimeksiannon kokonaishinta. Sisäisiin ostoihin vaikuttavat myös muut mahdollisesti pyydetyt selvitykset/kuvaukset, jotka on eritelty yhteisissä kriteereissä ja/tai osa-alueiden alla. Yhteisissä kriteereissä pyydetään mm. selvitys palveluntarjoajan asiantuntijatiimistä (selvitys asiantuntijoiden henkilökohtaisesta osaamisesta ja kokemuksesta) ja selvitys henkilöstön ammattitaidon ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi esimerkiksi osa-alueessa 2 on pyydetty selvitys erikoistumisesta nimenomaisesti ko. osa-alueelta jne. Näihin voidaan palata aina kulloisenkin toimeksiannon yhteydessä. Toimeksiannot, jotka ylittävät 5000 € (alv 0%) (tilaajan tekemä hinta-arvio) tulee aina minikilpailuttaa, pois lukien osa-alue 3 Pienemmät videotuotannot, jossa minikilpailutusraja on 3000 € (alv 0%). Tilaajalla on aina halutessaan oikeus kilpailuttaa myös alle minikilpailutusrajojen alittavat toimeksiannot ilman erillistä perustelua.