Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
398320
Hankinnan nimi
Pienhankkeiden RAK-suunnittelu, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
3.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sitowise Oy - Sweco Rakennetekniikka Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pienhankkeiden RAK- suunnittelujen hankinnan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle sopimuskaudelle 1.6.2022 - 31.5.2024 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.06.2024 - 31.05.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena olevat RAK-suunnittelun toimeksiannot koskevat julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot alittavia tehtäviä. Kyseiset hankkeet ovat pienehköjä, kustannusarvoltaan yleensä alle 200.000,- euroa maksavia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä. Suurimpiin hankkeisiin RAK-suunnittelijat tullaan valitsemaan erillisellä tarjouskilpailulla. Puitesopimuksella valittavan konsultin toimeksiannon kokonaispalkkio on yleensä enimmillään 15.000 € (alv. 0%). Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella, millainen.