Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
395246
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin putkityöt sekä LVI-laitteiden huolto- ja korjaustyöt
Päätöspäivämäärä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Are Oy - POS 1: Putkityöt - POS 2: LVI-laitteiden korjaus- ja huoltotyöt Karelian Talotekniikka Oy - POS 1: Putkityöt - POS 2: LVI-laitteiden korjaus- ja huoltotyöt Suomen LVIS-Huolto Oy - POS 1: Putkityöt - POS 2: LVI-laitteiden korjaus- ja huoltotyöt

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen putkitöiden sekä LVI-laitteiden huolto- ja korjaustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022 - 31.05.2024 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.6.2024 - 31.5.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Palveluntuottajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa. Hankinnan kohteena olevat toimeksiannot koskevat alle 80 000 euron (alv 0 %) korjaus-, huolto-, muutos-, ja lisärakentamistöitä. Suurempiin hankkeisiin tullaan urakoitsija/palveluntuottaja valitsemaan erillisellä tarjouskilpailulla. Joensuun kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen tiloihin tehdään vuosittain putkitöitä ja LVI-laitteiden huolto- ja korjaustöitä. Edellä mainittuja töitä tehdään kiinteistön arvon ja toiminnallisuuden ylläpitämiseksi. Työt tulee toteuttaa yleensä nopealla aikataululla. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen: - POS 1: Putkityöt - POS 2: LVI-laitteiden huolto- ja korjaustyöt Hankintamalli on molemmissa osa-alueissa useamman eli kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja valitsee osa-alueittain kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, kilometrikorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus, aikataulu. Em. sopimuksen aikaisia tilauksia koskevat valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Kokonaistaloudellisen edullisuuden selvittämiseen tilauksia tehdessä käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja.