Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
399113
Hankinnan nimi
Käenpesän päiväkodin piha-alueen perusparannus, Tohmajärven kunta
Päätöspäivämäärä
16.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kompan Suomi Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
55000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan Käenpesän päiväkodin piha-alueiden perusparannuksen hankinnan (sisältäen suunnittelun ja laitteiden uusimisen) tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessa. Palvelun ja laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Kilpailutus toteutetaan "343487 / Ulkoleikki-, ulkokuntoilu- ja lähiliikuntapaikkojen välineet ja varusteet sekä iskua vaimentavat alustat, peli- ja monitoimiareenat ja areenoidentekonurmet sekä puistokalusteet ja -varusteet" puitejärjestelyn sisäisenä pienkilpailutuksena, eli nk. minikilpailutuksena. Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, eli ns. ranskalaisena urakkana. Käenpesän päiväkodin piha-alueen perusparannuksen kokonaishinta, johon sisältyvät kaikki hankintakokonaisuuteen liittyvät tilaajalta veloitettavat kustannukset, on enintään 55 000 € (alv 0 %). Hintoja ei sidota indeksiin. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.