Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
401379
Hankinnan nimi
Hankesuunnittelu uutta päiväkotia varten
Päätöspäivämäärä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Valitut toimittajat

Arkkitehdit Korolainen ja Heino Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankesuunnitelman teko Tehtävät määräytyvät pääasiassa ARK12- hankesuunnittelun mukaan, mutta siihen kuuluu joitakin tehtäviä tarveselityksestä, sekä myös tavoitehinta-arviot ja käyttökustannusarviot. Tehtävät ovat mm. seuraavat: Tarveselvitys - Määritetään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin. - Määritetään toiminnalliset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin. - Annetaan asiantuntija-apua mitoitusperusteiden määrittämiseksi. - Laaditaan ympäristövaikutusanalyysi. Hankesuunnittelu - Laaditaan rakennuspaikan alueidenkäytön kuvaus. - Arvioidaan ja kirjataan käyttäjän asettamat tavoitteet. - Arvioidaan ja kirjataan kiinteistönpidon tavoitteet. - Laaditaan tilojen mitoitusperusteet ja määritellään huonetilaohjelma. - Laaditaan tarvittavat tilakaaviot, joissa kuvataan tilojen jaettavuus ja muuntojoustavuus. - Laaditaan huoneselosteet. - Kuvataan hankkeen laajuus pinta-ala- ja tilavuuslaskelmin. - Määritellään tilojen erityisvaatimukset huoneselosteisiin. - Laaditaan toimintojen yhteyskaaviot. - Selvitetään toimintojen sijoittamisen erityisvaatimukset. - Tehdään arkkitehdin osuus elinkaari- ja ympäristöselvityksestä. - Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä. - Laaditaan tiivistelmä hankesuunnitelmasta, noin viisi (5) sivua molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankesuunnitelma tehdään uutta päiväkotia varten. Hankkeesta tehdään suunnitelmat kahdelle eri laajuudelle ja kolmelle eri sijainnille. Laajuudet ovat seuraavat (1500 - 2000m2): A. 10 ryhmäinen päiväkoti B. 12 ryhmäinen päiväkoti Rakennuksen sijainnille selvitetään kolme eri paikkaa: 1. Harmaakallio 2. Rata-alue 3. Rauhala Kaikista vaihtoehdoista tulee tehdä tilakaaviot, tavoitehinta-arviot sekä vaikutusten arvioinnit. Käyttömenot tulee myös arvioida (kiinteistön ylläpitokustannukset ja toimintokustannukset. Lisäksi tulee huomioida alueen erityispiirteet ja niihin liittyvät mahdolliset rakentamisen lisäkustannukset (esim. perustaminen, pima, tärinä, ääni) Hankesuunnittelua ohjaa luottamusmies- ja virkamiestyöryhmä ja työ edellyttää osallistumista viiteen (5) suunnittelukokoukseen Loviisassa sekä kahteen (2) esittelytilaisuuteen Loviisan luottamusmiehille. Työ on tehtävä kesä-marraskuun aikana 2022, niin että luottamusmieskäsittely voi tapahtua joulukuu 2022 – maaliskuu 2023. Suunnitelma tulee laatia niin, että sitä pystytään käyttämään liitteenä päätöksentekoa varten. Suunnittelija saa myös osallistua seuraavan vaiheen suunnittelukilpailuun.