Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
404718
Hankinnan nimi
Sommelotie 2 purku-urakka
Päätöspäivämäärä
15.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Pohjolan Purkutyö Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Sommelotie 2 purku-urakan hankinnan. Purkukohde käsittää Joensuun Kodit Oy omistaman Sommelotie 2, 80260 Joensuu, neljän rivitalon ja huoltorakennuksen purkutyöt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Purkutyöt saadaan aloittaa vasta kustannusten hyväksymispäätöksen, urakkasopimuksen allekirjoituksen ja erikseen annetun aloittamisluvan jälkeen. Työt voi aloittaa aikaisintaan 1.9.2022. Kohteen on oltava valmis viimeistään 11.11.2022. Kokonaisurakka-aika voi olla korkeintaan 8 viikkoa. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tekee urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.