Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
408249
Hankinnan nimi
Rekrytointiviestintä- ja aluemarkkinointisuunnitelman laadinta ja toteuttaminen Lieksaan ja Juukaan osana Kohti työtä ja koulutusta -hanketta
Päätöspäivämäärä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Mainostoimisto Kuke Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan Kohti työtä ja koulutusta -hankkeelle rekrytointiviestintä- ja aluemarkkinointisuunnitelman laadinnan ja toteuttamisen hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2022 - 31.12.2023 + kuuden (6) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimusta voidaan jatkaa kuudella (6) kuukaudella ajalle 1.1.2024 - 30.6.2024, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi päättää sopimuksen jatkosta (mikäli hanke saa lisärahoitusta). Jos sopimusta päätetään jatkaa, se tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tilaajat voivat tarpeen mukaan ostaa optiokaudella valokuvausta ja videopalveluita. Hankinnan tavoitteena on herättää kiinnostusta ja nostaa valtakunnallisesti esiin Lieksan ja Juuan työpaikat sekä kunnat hyvinä asuin-, elin-, koulutus- ja harrastusympäristöinä. Tarkoituksena on tuottaa säännöllistä näkyvyyttä eri medioissa ja kanavissa valtakunnallisella tasolla. Tavoitteena on alueiden vetovoimaisuuden kasvattaminen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Viestintä toteutetaan suomen kielellä. Suunnitelma toteutetaan Kohti työtä ja koulutusta -hankkeen ajan aina vuoden 2023 joulukuuhun saakka sekä sen jälkeen optiokaudella, mikäli hanke saa lisärahoitusta. Lieksan osuus hankittavista palveluista on noin 85 % ja Juuan osuus noin 15 %. Hankintamenettelynä on käänteinen kilpailutus, jossa hintaan tulee sisältyä kaikki palvelun toteuttamiseen liittyvät kustannukset. Palvelu ostetaan kokonaishintaan 60 000 € (alv 0%) hyväksytysti toteutetusta toimeksiannosta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.