Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
410986
Hankinnan nimi
Wärtsilätalon C-siiven peruskorjaus, rakennustekniset työt, pääurakka
Päätöspäivämäärä
3.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Lujatalo Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen rakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Rakennuskohde käsittää Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen sekä lisäksi korjaus- ja muutostöitä muun kampuksen osalla (mm. pääsisäänkäynti, sisäpiha, P-alue). Rakennuspaikan osoite on Karjalankatu 3, 80200 Joensuu. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.2 sivu-urakoita ja kohdan 3.3 rakennuttajan hankintoja. Varsinaiset rakennustyöt voi käynnistää kohteessa 2.1.2023. Työmaan valmistelutyöt voi käynnistää 12.12.2022. Kokonaisuudessaan rakennustöiden tulee olla valmiina 11.8.2023. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.