Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
408396
Hankinnan nimi
Lohjan kaupungin kiinteistöjen investointihankkeiden laskentapalvelut vuosille 2022 - 2023 (2024)
Päätöspäivämäärä
8.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Brado Oy - FCG Finnish Consulting Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyytää tarjouksia omistamiensa kiinteistöjen saneerauksien tai rakentamisen budjetointiin liittyvistä laskentapalveluista vuosille 2022-2023, sekä mahdollinen optio vuosi 2024, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Laskentakohteet ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, hoitolaitoksia, toimistorakennuksia ja uimahalli. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan enintään kaksi toimijaa. Tähän kilpailutukseen liittyy mahdollinen optio vuodelle 2024. Mahdollisesta option käytöstä sovitaan tilaajan ja palvelun tarjoajien kanssa yhdessä, viimeistään syyskuussa 2023. Tarjoukseen ladattava kustannusselvitys aiemmin tehdystä kohteesta. Kohteen yksilöivät tiedot voi tarvittaessa peittää. Tarjouspyyntö Talo 80 nimikkeistön mukaisesti eriteltynä: - Litterat 1-6 (rakentamisen työt) - Littera 7 (talotekniset työt). Laskentapalveluiden tulee sisältää rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon (saneeraukset) liittyvien eri vaiheiden laskentaa tilaajan tarpeiden mukaisesti (määrälaskenta ja/tai kustannuslaskenta). Näitä voivat esimerkiksi olla hankekehitys-, suunnittelu-, tarjous-/sopimusvaiheet tai pienemmät saneeraukset tai urakan osia koskevat laskentatarpeet. Tilaaja toimittaa laskennan lähtötiedot tarpeellisessa laajuudessa. Tilaaja edellyttää, että yritys kykenee suorittamaan kaikki toimeksiantoon liittyvät tehtävät. Tarjoaja voi olla yritys, joka tarjoaa kaikkia vaadittuja palveluja tai osaa niistä, jolloin osa palveluista tulee tarjoajan alihankintana. Laskentapalveluiden vastuuhenkilöiden tulee olla tarjouksen jättävän yrityksen palveluksessa. Tarjoajalla (työntekijällä) tulee olla vankka kokemus laskentapalveluiden suorittamisesta eri kokoisissa hankkeissa. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen mukaan mallilaskelma jostain aikaisemmin lasketusta kohteesta (ladattava tarjouspyyntöön mukaan). Valintakriteerien mukaan valituksi tulleiden tarjoajien kanssa tehdään puitesopimus, joka ei kuitenkaan sido tilaajaa ostamaan tässä tarjouspyynnössä määriteltyjä palveluja. Tilaaja ei siten sitoudu tilaamaan palveluntuottajalta välttämättä yhtään laskentapalvelua sopimuskauden aikana, vaan palveluja tilataan tilaajan tarpeen mukaan. Sopimus tehdään konsulttisopimusehtoja noudattaen (KSE2013). Tarjouksen tulee sisältää tuntihinta rakennuslaskennasta sekä erikseen talotekniikkalaskennasta. Tarjousvertailu perustuu näiden yhteishintaan. Molempia osa-alueita on tarjottava.