Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
423899
Hankinnan nimi
Mäntyläntie 3 peruskorjaus, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
Päätöspäivämäärä
22.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Rakennusliike Joen Talo Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti osoitteessa Mäntyläntie 3 (Joensuu) sijaitsevien kahden (2) asuinrakennuksen sekä autohallin peruskorjauksen kokonaisurakan hankinnan. Hanke pitää sisällään peruskorjaukseen liittyvät työt purkutöineen urakkaohjelman ja tarjouspyynnön liitteenä olevien urakka-asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Tontin pinta-ala, rakennusten tilavuus ym. tiedot on esitetty rakennusselityksessä ja piirustuksissa. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Työt voidaan aloittaa, kun hankinta on lainvoimainen ja sopimukset ovat molemmin puolin allekirjoitettu. Työt on aloitettava kahden viikon sisällä siitä, kun tilaajan puolesta aloitusvalmius on saavutettu. Kohteen on valmistuttava kokonaisuudessaan viimeistään 30.8.2023. Urakoitsijan kanssa neuvotellaan valmistumispäivämäärä urakkaneuvottelussa. Kohde otetaan vastaan ainoastaan urakkasopimuksessa mainittuina ajankohtina. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen suoraan valitun toimittajan kanssa.