Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
427873
Hankinnan nimi
Joensuun Kotien kiinteistönhoitopalvelut, Rantakylä-Mutala alueen kohteet
Päätöspäivämäärä
1.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Talohuolto Multanen Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhoidon töiden hankinnan Joensuun Kotien Rantakylä-Mutalan alueella sijaitseviin kiinteistöihin alkaen 08.02.2023 - 31.01.2026 + yhden (1) vuoden optio tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.02.2026 - 31.01.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.