Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
428551
Hankinnan nimi
Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennus, uudisrakennus, Rakennustekniset työt, pääurakka
Päätöspäivämäärä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joen Kiinteistörakennus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen uudisrakennuksen rakennusteknisten töiden hankinnan (pääurakka) tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Rakennuskohde käsittää Pielisjoen koulun ja Niinivaaran alueen urheilu- ja liikuntatoimintaa palvelevan pukuhuone-, henkilöstö- ja kalustonhuoltotilojen uudisrakennuksen rakentamisen. Rakennuspaikalla on nykyinen vanha huoltorakennus joka puretaan tämän hankkeen yhteydessä. Pääurakkaan sisältyy myös vanhan huoltorakennuksen purkaminen. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. LVI-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Rakennuspaikan osoite on Pielisensuunkatu 24, 80200 JOENSUU ja se sijaitsee Niinivaaran kaupunginosassa. Työt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja julkisista hankinnoista annetun lain mukainen muutoksenhakuaika on umpeutunut. Vanhan rakennuksen purkutyöt voi aloittaa huhtikuun alussa 2023. Varsinaisen uudisrakentamisen tarkka ajankohta sovitaan urakoitsijoiden kanssa, mutta työt pitää aloittaa viimeistään toukokuussa 2023. Rakennustöiden tulee olla valmiina 30.11.2023. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.