Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
417617
Hankinnan nimi
Vesihuoltoverkoston kunnossapitotyöt 2023 - 2024 (2026)
Päätöspäivämäärä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Palvelut